ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

 • ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง
  หมู่บ้านคีรีวง เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มภายนอกในด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย คือ การพิชิต ยอดเขาหลวง ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด มีทัศนียภาพ ที่สวยงามทางธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่สั่งสมกันมากว่า 200 ปี จึงมีผู้คนแวะเวียนมา เยี่ยมเยือนเพื่อท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้เกิดความห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การลักลอบนำพันธุ์ไม้ลงจากเขาหลวง การทิ้งขยะ รวมทั้งผลกระทบทางวัฒนธรรม
  ในเดือนกรกฎาคม 2539 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (พออ.) นำตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านคีรีวง อบต. กองทุนเติมสีเขียวใส่เขาหลวง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม เยาวชน (กลุ่มเสรีพัฒนา) กลุ่มมัดย้อม กลุ่มแม่บ้านทุเรียนกวน กลุ่มงดสูบบุหรี่ ไปศึกษาดูงานที่เกาะยาว จ.พังงา เกี่ยวกับ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยองค์กรชาวบ้าน เพื่อศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
  หลังจากกลับจากการดูงาน ได้มีการปรึกษาระหว่างแกนนำกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อจัดการเรื่องการ ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งเดิมกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนเติมสีเขียวใส่เขาหลวง แต่เนื่องจากภาระ กิจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาหลวง เป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือหลายฝ่าย และจำเป็นต้องสร้าง สรรค์กิจกรรมที่หลากหลายในด้านการรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรแยกเรื่อง การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวออกไปดำเนินงานให้ชัดเจน กลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงพัฒนารูปแบบการทำงานไปสู่ การจัดตั้ง “ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ในเดือนสิงหาคม 2539 โดยมี พออ. อบต. และกองทุนเติมสีเขียวใส่เขา หลวงเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรม
  ต่อมาเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ เป็นที่ยอมรับและมีงบประมาณในการสนับสนุน จึงมีการจัดปรับให้ ชมรมฯ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ อบต.

  บ้านคีรีวง
  บ้านคีรีวง หมู่บ้านที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันไป มีหมู่บ้านรวมตัวกันบริเวณที่ราบระหว่าง หุบเขา มีลำธารสายใหญ่ไหลผ่านถึง 2 สาย คือ สายคลองปง และคลองท่าหา ซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นคลองท่าดี ส่วนต้น น้ำอยู่บนยอดเขาหลวง บริเวณที่เรียกว่าขุนน้ำท่าดี สายน้ำจากคลองท่าดีไหลมาหล่อเลี้ยงผู้คนและชุมชน และไหลรวม กับแม่น้ำสายป่าหล้าลงมาหล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่ในเมือง
  บ้านคีรีวง แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขาหลวง
  ทิศใต้ ติดต่อ เขาหอยสังข์และวัดสมอ
  ทิศตะวันออก ติดต่อ เขายอดเพลและวัดสมอ
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เขาหลวง
  มีประชากรเกือบ 4 พันคน มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 1 แห่ง มีสาธารณูปโภคพร้อม ส่วนสภาพของวิถีชีวิตของ คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง คือ ค่อนข้างเป็นสังคมเมืองมากกว่าอดีต แต่การรักพวกพ้อง เครือญาติ ยังคงเหมือนเดิม รวมถึงการประกอบอาชีพของชาวคีรีวง ยังคงทำสวนสมรม ซึ่งเป็นสวนผลไม้บนภูเขาที่อยู่รอบ ๆ หมู่บ้าน ต้นทุนการผลิตต่ำ เพราะไม่ได้ลงทุนในเรื่องปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือเครื่องจักร รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและ

  การทำสวนสมรมของชาวคีรีวง เป็นวิธีการที่ปฏิบัติมากว่า 200 ปี แล้ว ในอดีตชาวคีรีวงตั้งบ้านเรือนห่างไกลกัน การเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านก็ลำบาก อาศัยเพียงเรือในการสัญจรไปมา และยังไม่มีระบบเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน เช่น ชาวคีรีวงบรรทุกผลไม้ สมุนไพร ไปจนเต็มลำเรือเพื่อแลกข้าว ปลาแห้งและพืชผักชนิดอื่น ๆ ที่บริเวณปากพนังและหัวไทร ซึ่งกว่าจะได้ทำการแลกเปลี่ยน ผลไม้ก็เสียความสดใหม่ ดังนั้น การทำสวนจึงเน้นวิธีการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการยังชีพ และคิดค้นวิธีถนอมอาหารด้วย

สนใจท่องเที่ยว สัมนา ดูงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านคีรีวง คลิ้กดูโปรแกรม ได้ที่นี้ ครับ

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel