ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน, ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน เมืองใหม่ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์

14.00 น.     

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4
โซน S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Jordanian(RJ) เลขที่ 4-9
เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระ

16.15 น.    

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Royal Jordanian
เที่ยวบินที่ RJ180

19.25 น.

เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์
เมืองแห่งสีสัน ที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ นำท่านเข้า
ที่พักโรงแรม Ancasa Hotel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ)
ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ
เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่และ แทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่าไนการ่า
จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูปกับตึกคู่แฝดที่สูงที่สุด ในโลก ตึกปิโตรนัส
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ช๊อคโกแล๊ต จากโรงงาน ราคาถูก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อน
ตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มาเลเซียนำท่านเดินทางสู่
คาเมรอนไฮส์แลนด์ ตาม เส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของ ธรรมชาติสองข้างทาง (ระยะทาง 250 กม) ชม ความสวยงาม
ของไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมากถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ
พร้อมอิสระให้ท่านได้เลือกชิมชารสชาติดี หรือซื้อเป็นของฝากกับคนทางบ้าน
เย็น ถึงคาเมรอน นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Equatorial Hotel หรือ เทียบเท่า
จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิประมาณ 20 -24 องศา (กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยนะค่ะ)

วันที่สาม

คาเมร่อน RESORT WORLD GENTING         

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า
ที่เย็นสบาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว
ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลไม้หรือของฝาก
ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชม สวนผึ้ง เป็นสวนเลี้ยงเพาะผึ้งขนาดใหญ่
เพื่อสำหรับการทำน้ำผึ้ง คุณภาพดี ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน เพื่อเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ระหว่างทางแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกอิสกานด้า ที่อยู่ริมทาง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง ไฮ แลนด์เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า
นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา
“ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บน
ยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต เข้าสู่ที่ พัก FIRSTWORLD HOTEL
(ห้องพัก บนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม) แล้วอิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"บริการ อาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

วันที่สี่ อิสระบนเก็นติ้ง ฟรีบัตรสวนสนุก ปุตราจายา สุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้วอิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า"
เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,
สวนสนุก Theme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน
กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค,รูเล็ต, สล็อตแมชชีน
นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. (บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18 – 22 องศา
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย กรณีเข้า คาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า”
ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์
พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนดรีสอรท์ "
คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ
เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ
(ราคาทัวร์รวมค่าบัตรสวนสนุก แล้ว บัตรสวนสนุกเก็นติ้ง 1 day pass
เล่นได้ทุกชนิดกี่รอบก็ได้ ยกเว้นเครื่องเล่น snow world , Flying coaster ,
sky venture , belive it or not) (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย
นำท่านเดินทาง สู่ เมืองใหม่ปุตราจายา นำท่าน ชม เมืองใหม่ ปุตราจายา
เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่า
เป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ
ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทำ การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ
ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม

เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA
22.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบิน RJ
23.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหรี

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ถนนออร์ชาร์ต

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938 / 075 502 938