ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเม่ร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ  ปีนัง

11.30 น.     

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 โซน E เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA
เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

14.15 น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน AIR ASIA
เที่ยวบินที่ FD3545

16.55 น.

เดินทางถึง สนามบินปีนัง ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองปีนัง เมืองแห่งสีสัน
ที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ และการผสมผสานของอาคารและ
สถาปัตยกรรม แบบซิโน โปรตุเกตุ และอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัว
นำชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายจีนในเกาะปีนัง

ค่ำ

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY TELPENANG หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ปีนัง คาเมรอนไฮส์แลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไป
สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ วัดชัยมังคลาราม (วัดไทย)
และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่า
ที่สวยงามจากนั้นนำท่าน เดินทางไปวัด เขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก
ระหว่างทางเดินขึ้นลงวัด

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทาง ข้ามชมสะพานปีนัง สะพานที่ยาวเป็นอันดับ ที่ 3 ของ โลก
(13.5 ก.ม.) ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาท สมควร แก่เวลา นำท่านเดินทางสู่
คาเมอรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด แห่ง หนึ่งของประเทศ
มาเลเซียนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮส์แลนด์ ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขา
ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง (ระยะทาง 250 กม)
เย็น ถึงคาเมรอน นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมEquatorial Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

คาเมเรอนไฮส์แลนด์  เก็นติ้งไฮส์แลนด์  

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นสบาย
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ไปชมฟาร์มเลี๊ยงผึ้ง
ถ่ายรูป เป็นที่ระลึก ชมตลาดผลไม้เมืองหนาว ก่อนเดินทางไปชมความสวยงาม
ของไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ
จากนั้นนำท่านแวะชมน้ำตก อิสกานด้า ที่สวยงาม จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง
สู่เก็นติ้ง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า
นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4กม. สู่ ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์”
นครที่ไม่เคยหลับใหลมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต
เข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL (ห้องพักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม)แล้วอิสระ
ท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,
บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน
กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานา ชนิดอาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน
นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. (บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18 - 22 องศา
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย คาสิโน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ
เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า”ประเทศมาเลเซีย
คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮ
แลนด์ รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง
ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ
ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับคุณได้ไปเยือน
ณ สถานที่นั้นจริง ๆ เชิญสัมผัสกับ ทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์
พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้ บริการ อาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)

วันที่สี่ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”
เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัส เมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ
วันชาติของ มาเลเซียชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี งานรื่นเริง
กันที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธง ชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชม
และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า ,
ผ่านชมอาคารสุลต่านอับดุลซามัคที่สร้างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม
นำท่านผ่านชม K.L.TOWER ซึ่งสูงติด อันดับ 4 ของโลก จากนั้นนำท่านช้อป
ปิ้งช๊อคโกแล๊ต จากโรงงาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลกตึกปิโตรนัสและอิสระช้อปปิ้งสินค้าในห้าง KLCC ในตึกแฝด

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวง แห่งใหม่ของมาเลเซีย
ที่เป็นศูนย์กลาง ของรัฐบาล นำท่าน ชมมัสยึดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ
สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงามจนสมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางเข้าสู่สนามบิน

เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน
22.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD 35761
23.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต