ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์

เที่ยวสนุกทัวร์ เรา คือ ผู้นำเที่ยวเก็นติ้งมาเลเซีย โดยตรง ไม่ส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่นๆ เรา รับทำทัวร์ทั้งแบบ กรุ๊ปเหมา และ แบบ แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้งคาเมร่อน ที่ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

หน้าแรก | ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน | ทัวร์เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน | ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน |

 

โปรแกรมการเดินทาง ตามนี้ ::
วันแรก อ.หาดใหญ่-ด่านสะเดา-มาเลเซีย-SKT WAY-เก็นติ้ง-คาซิโน
07.00 น เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ณ จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่
08.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ด่านจังโหลน ประเทศ มาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะนำให้คับ
14.00 น.

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนากับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะนำให้คับ
พัก นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า
 

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต บัตคาร่า ฯลฯ เป็นต้น หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ ) (การเข้าสถานคาสิโนท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)

 

วันที่สอง เก็นติ้งไฮแลนด์-กรุงกัวลาลัมเปอร์-ซิตี้ทัว-ช็อปฯ-คาเมร่อน
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า จากนั้นเพื่อความคุ้มค่าในการมาเที่ยวเก็นติ้ง ให้คณะได้อยู่บนเก็นติ้ง และได้สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นในย่ามเช้าได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้อิสระต่อบนเก็นติ้งอีกครึ่งวัน กิจกรรมเช่น นั่งดื่มกาแฟ เล่นเครื่องเล่น (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง) เข้าคาสิโน นั่งฟังเพลง ช้อปปิ้งในร้านค้ามากมาย ฯลฯ
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะนำให้คับ
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลาง

 

ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา

มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลกTWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.) แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์)

ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาคาเมร่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร

 

16.00 น.

นำทุกท่านจะพิชิตความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติชมท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” ท่านจะได้นั่งรถผ่านชมน้ำตกอิสกาดาที่มีความสวยงามของคาเมร่อน พร้อม ชมไร่ชา ที่สวยงามและนำท่านดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะนำให้คับ
พัก ณ โรงแรมเฮอริเทคหรือเทียบเท่า ให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน
วันที่สาม คาเมร่อน-ตลาดเช้า-ไร่สตอเบอร์รี่-ดิ้วตี้ฟรี-อ.หาดใหญ่
เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของ
08.00 น.

นำคณะชม “ตลาดเช้า” ที่เป็นตลาดพื้นเมือง สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้งราคาถูกที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ

จากนั้นนำท่านชม สวนสตอร์เบอร์รี่สด และสวนตะบองเพชร ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมร่อน จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะนำให้คับ
บ่าย นำท่านถึงยังด่าน จังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี )(หากเวลาเหลือ) อาทิ เช่น น้ำหอม เหล้า นาฬิกา ช็อกโกแลต เพื่อเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดา
19.00 น. (เวลาโดยประมาณ) นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

 

 

 

ผู้เดินทาง

ราคาท่านละ

เริ่มที่สนามบินหาดใหญ่

ผู้เดินทาง 9-10 ท่าน

4,900.-

เริ่มที่สนามบินหาดใหญ่

ผู้เดินทาง 7-8 ท่าน

5,650.-

เริ่มที่สนามบินหาดใหญ่

ผู้เดินทาง 5-6 ท่าน

6,888.-

เริ่มที่สนามบินหาดใหญ่

ผู้เดินทาง 3-4 ท่าน

9,850.-

*** กรณีต้องการนอนบนเก็นติ้ง 1 คืน เพิ่มท่านละ 600 บาท ***

ราคาไม่รวมชาร์ตกรณีเดินทางตรงช่วงเทศกาล วันหยุดของมาเลเซีย

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่า DIVER GUIDE

ค่าที่พัก 2 คืน ระบุตามรายการ

ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด บริการระหว่างการเดินทาง

ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเพิ่ม7%)

x ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ ที่เรียกใช้บริการพิเศษ

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้

 

ดูคลิปรีวิว เก็นติ้ง มาเลเซีย

 

 

สามสอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ได้ทุกช่องทาง ดังนี้

 

สแกนได้เลยจ้า

กดโทรออก

0853840228 , 0814155955

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สำหรับกรุ๊ปเหมา รวมอาหารทุกมื้อ

 

วันแรก

หาดใหญ่  –  มาเลเซีย  – SKY WAY - เก็นติ้ง – คาสิโน   

08.00 น.

ทุกท่านพร้อมกัน   ณ  จุดนัดพบ (อ.หาดใหญ่) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ

 

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่  ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

 

09.30 น.

ถึงด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

 

บ่าย

จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนากับ
การนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร
ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียระหว่างนั่งกระเช้า
ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น

 

17.30 น.

นำท่านเข้าที่พัก  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า

 

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (2) 
หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น
สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต    บัตคาร่า   ฯลฯ   เป็นต้น  หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ
ได้ตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ - ปุตราจาย่า – คาเมร่อน
07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่   กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก
ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง
แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลาง
ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร
ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,
ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน
สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER
ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.)

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (4) 

 

บ่าย

แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝดเก็บไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล
นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิด
ที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ
ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
กลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  สมคารแก่เวลา
นำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาคาเมร่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2, 000 เมตร ท่านจะพิชิตความ
คดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ
แบบธรรมชาติชมท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก”
ท่านจะได้นั่งรถผ่านชมน้ำตกอิสกาดาที่มีความสวยงามของคาเมอร่อน 
พร้อมชมไร่ชาที่สวยงามและนำท่านดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม
ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย

 

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (5)  (สไตล์คาเมร่อน)
ท่านจะได้ลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสด ๆ และรสชาติน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก  ณ  โรงแรมเฮอริเทคหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม
คาเมร่อน – ฟาร์มดอกไม้ -  สวนสตอเบอร์รี่ – ดิ้วตี้ฟรี –หาดใหญ่
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนำท่านชมฟาร์มปลูกดอกไม้  เมืองหนาวนานาชนิด สวนสตอร์เบอร์รี่สด
และสวนตะบองเพชร แวะซื้อผักสดๆ  ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมอร่อน

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (7)    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่

 

18.00 น.

นำท่านถึงยังด่าน จังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี ) อาทิ เช่น น้ำหอม เหล้า นาฬิกา
ช็อกโกแลต เพื่อเป็นของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่ 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

กดโทรสอบถาม 0853840228 , 0814155955 , 075502938

 

Under Water World

 

อนุสาวรีย์แห่งชาติ

 

คาเมร่อน

 

ตึกแฝดปิโตนัส

 

ไรชา คาเมร่อน

 

วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

 

วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

 

เคเลิ้ลคา Cable Car

 

พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

 

ปีนัง

 

ยะโฮบารู

 

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

 

สุสานพระนางมัสสุหรี

 

Awanna Langawi Hotel

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ใบอนุญาต 41/00335
Tel.0853840228 , 0814155955
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมรอน จากกรุงเทพ
จากเก็นติ้ง ไปคาเมรอน
รถตู้หาดใหญ่เก็นติ้ง
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ปีนัง คาเมรอน เก็ น ติ้ง
ทัวร์มาเลเซีย 2563