ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ–ซิตี้ทัวร์ชมเมือง-น้ำพุ แห่งความมั่งคั่ง-MARINA BAY SANDS CASINO

09.30 น.    

คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3
เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

11.45 น.

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเมียรมาร์แอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ 8M335

15.00 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบ
ด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค 
ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์  ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หัน
หน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลัง
เป็นโรงละครเอสเพลนาท  ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้าง
คล้ายหนามทุเรียนนำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้น
ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ลักษณะคล้ายฝ่ามือ โดยมี Fountain of Wealth
น้ำพุ แห่งความมั่งคั่ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบเสมือนแหวนบน
ฝ่ามือตั้งอยู่ตรงกลางหมู่อาคารนำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์"
รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไป
ด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ
The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม ( Sky Park ไม่
รวมค่าเช้าชม ท่านละ 600 บาท ) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือ
ตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม.
และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตก
แต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น
มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์
แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้าม
กับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ
โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า
1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนัน
หยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับ
นักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย
อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักที่  GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ไชน่าทาวน์ - พระเขี้ยวแก้ว-ดิวตี้ฟรี - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
จากนั้นเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ แห่งสิงคโปร์ นำท่านนมัสการ
พระเขี้ยวแก้ว  โดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง
และศิลปะแบบบุโรพุทโธ  ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า จากนั้นเลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี ที่ร้านดิวตี้ฟรี
สิงคโปร์ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ
เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดง
สุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว
จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง !!!! เปิดฉาก
ความสนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กับ  เครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิดเป็นเครื่องเล่น
ที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน
 อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น  ได้แก่ เมืองไซไฟ
ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับ
ความสูง 42.5 เมตร โดยจาลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา
ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอนก่อน
ลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ
พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่า
วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืดมาทาให้คุณขนลุกซู้!โดยไม่รู้ตัว
 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่
ยุคดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล้าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหา
คุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตาย
ของเหล่าสตันท์ได้ที่วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว
ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์
การ์ตูน เรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ตี้, เมลแมน และ
กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมือง
จาลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ
บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดง
โชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจาก
เหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์
ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3 มิติ
เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้
ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป
กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง
เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
จากนั้นนาท่านชม ไฮไลท์ยามค่าคืน และชมโชว์สุดพิเศษ ทะเลสาบ
แห่งความ ฝัน (Lake of dream) การแสดง การประกอบเสียงเพลง
และห่วงไฟ เป็นครั้งแรกของสิงคโปร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ล้าสมัย
ในการสร้างสรรค์รูปภาพหลายมิติ การตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ต้อง
ไม่อยากพลาด แม้แต่กระพริบตา  อิสระกับ การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่าน
ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังและเป็นที่รู้จักของนักช้อปปิ้งห้าง
สรรพสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น โรบินสัน, เซ็นเตอร์พอยท์,
ออร์ชาร์ดพลาซ่า,ลักกี้พลาซ่า, Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya
และหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ Bossini, G2000,
Giordano, Baleno

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)    
นำท่านเข้าสู่พักที่  GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อิสระช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ          

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   
อิสระตามอัศยาศัย…ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางฮี 

12.55  น.

ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336

14.20 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต