ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

หาดใหญ่  -  มาเลเซีย  - ยะโฮบารู   

07.00 น.

เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ (อ.หาดใหญ่)

08.00 น.

นำคณะเดินทางสู่  ประเทศมาเลเซีย  ถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์นำคณะผ่านด่าน 
ไทย – มาเลเซีย  (เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่อง เอกสาร  เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ)  นำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลนประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตราอลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่าน
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย

เที่ยว

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ยะโฮบารู  ประเทศมาเลเซียให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง
และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (2)
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ã ณ โรงแรมเซเลซ่า ยะโฮบารู หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เมอร์ไลอ้อน – ยูนิเวอร์แซล – ถนนออร์ชาร์ด  
07.00 น บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
08.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี
โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ
The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโต
และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ
สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลา
แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง
ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือน
ใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ
Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น

Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค

และ water world,

Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอัน

โด่งดังทั่วโลก,

Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศ

ดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,

Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,

 Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคน

ที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,

 Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,

Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่

ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซล
ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก

เที่ยง

ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวสม)  อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร  (4)  
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า
ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , ฯลฯโดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
นำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก  ณ  Selesa Hotel ประเทศมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม
ยะโฮบารู – เก็นติ้ง  
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5) นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไอ้แลนด์   ประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตราคาร  (6)

บ่าย

ถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก  เก็นติ้งไฮแลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ
มากมายบนเก็นติ้ง ให้ท่านได้   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม.
ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นนำท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก 
โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว  นัดเวลาเดินชมเก็นติ้ง  ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่าน
อิสระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ตามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมาย
ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายใน
โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ
หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม
ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปุเฟ่ต์)  (7)
พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เก็นติ้ง– มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8)
 

นำท่านเดินทางกลับสู่ กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้างที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร
ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา
มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก
TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.) จากนั้นนำท่านชม 
“เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของ
ประเทศมาเลเซีย  นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่ง
เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชม
กระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (9) นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
16.00 น.

ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมาย
ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  อ.หาดใหญ่

19.30 น.

ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

 

 

 

 

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต