ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

หาดใหญ่ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ Genting Highlands 

07.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน
บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง
อีโปร์ ตันหยงมาลิมสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highlands

เที่ยง.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ

15.30 น.

เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highlands ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า
Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุด
ในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาว
เย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) จากนั้นนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม First World Hote

ค่ำ

บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม (2) หลังอาหารไกด์จะนำท่านเข้าชม
บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน
แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza
เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความ
เย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not
เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur - คาเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands

07.00 น
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
10.00 น.

เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของ
ประเทศมาเลเซีย“นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดา
ไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นำเที่ยวชมจัตุรัสเมอร์เดก้า
Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดใน
โลก 100 เมตรความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด
Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara
ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำ
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยินหินอ่อน สถานีรถไฟเก่า
KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตรPetronas Twin Tower ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส
ที่มีความสูง 452 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำสู่คาเมรอนไฮแลนด์
Cameron Highlands คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ”
ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น)
ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้
ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สองTanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขา
ซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นเข้าพักโรงแรม Heritage , Strawberry Park Resort หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม

คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands– ปีนัง Penang

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6)
จากนั้นนำชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมือง
เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง ไร่ชา
ความงามของน้ำตกที่สวยที่สุด “อีสกานด้า”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang
เกาะปีนัง Penang Islandหรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก
“ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนังเชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่
ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวัน
และตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบ
ต่อกันมา ผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส
หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 Citi Hall

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Bay View Hotel , Cititel Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปีนัง – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จังโหลน – หาดใหญ่

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (9) จากนั้นนำท่าน ไหว้
เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง
“วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตกรรมอันวิจิตร
ตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวด
เมื่อย เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ...
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

16.00 น.

ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมาย
ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  อ.หาดใหญ่

19.30 น.

ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

 

 

 

 

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต