ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5 วัน 2 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพ หาดใหญ่ สะเดา

17.00 น.

พร้อมกันที่สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่นดินแดง
ออกเดินทางโดยรถโค้ชบริการอาหารเย็น และเครื่องดื่มบนรถ
เดินทางล่องใต้สู่ชายแดนไทย มาเลเซีย หาดใหญ่ สะเดา

วันที่สอง

หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วัดไทย วัดเขาเต่า

เช้า

เดินทางถึง .สะเดา จังหวัดสงขลาบริการอาหารเช้าหลังอาหาร
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ชายแดนไทย มาเลเซีย
นำท่านประทับตราหนังสือเดินทาง ทั้ง 2 ประเทศ คือ ไทย และมาเลเซีย
ที่ด่านสะเดา จังโหลน เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ มาเลเซีย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย เดินทางสู่รัฐปีนัง
ตามเส้นทางซุปเปอร์ไฮส์เวย์ที่ทันสมัยและปลอดภัย ผ่านเมือง จิตรา
อลอสตาร์ สู่เกาะปีนัง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทาง ข้ามชมสะพานปีนัง สะพานที่ยาวเป็นอันดับที่ 3
ของโลก (13.5 ก.ม.) ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาทสู่เกาะปีนัง
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปีนัง เมืองแห่งสีสัน ที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อ
ชาติ และการผสมผสานของอาคารและสถาปัตยกรรมแบบซิโนโปรตุเกตุ
และอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัวจากนั้นนำท่านเดินทางไปชม
วัดเขาเต่า หรือ วัดเก็กล๊กซี (Kek Lok Si) ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเขต
เอเยอร์ อิตัมวัดแห่งนี้นับเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
และได้ชื่อว่าเป็นวัดจีนที่สวยที่สุดด้วย “มหาเจดีย์พระพุทธรูปหมื่น
องค์” (Pagoda of Ten Thousand Buddhas) ซึ่งเป็นเจดีย์ทองที่ประดับ
พระพุทธรูปแกะสลักจำนวนหมื่นองค์นอกจากนี้ยังมีรูป ปั้นเจ้าแม่
กวนอิมองค์ใหญ่ที่เพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมานี้ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา
เหนือมหาเจดีย์วัดนี้เรียกอีกอย่างว่าวัดเต่าเพราะในบริเวณวัดมี
สระน้ำ ราม (วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธ ประวัติของ
พระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่ สวยงาม
จากนั้นนำท่านไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่วัดชัยมังคลาราม
(วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
ตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่สวยงาม จากนั้นนำท่านไปชม
ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรก
ของเซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน
เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีต ของเกาะ
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Bay View Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม

ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา รีสอร์ทเวิล เก็นติ้ง

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
นำท่านเดินทาง ข้ามชมสะพานปีนัง สะพานที่ยาว
เป็นอันดับ ที่ 3 ของ โลก (13.5 ก.ม.) ด้วยงบก่อสร้างกว่า
9,000 ล้านบาท นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างแวะชมวัดถ้ำเปรัคไหว้เจ้าแม่กวนอิม พระสังขจาย
และชมภาพวาดเขียนสีบนผนังถ้ำที่สวยงาม

เที่ยง ถึง กัวลาลัมเปอร์ บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย
นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ ทุกๆ
วันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี
งานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติ
อังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957
และแทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป
บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า จากนั้นนำท่าน
ช้อปปิ้งช๊อคโกแล๊ต จากโรงงาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป
ถ่ายรูปตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส จนสมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองศูนย์ราชการ
ที่ท่านจะได้พบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคาร
รูปแบบต่างๆที่ วางผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบ และสวยงามยิ่ง
นำท่านชมอาคารที่ทำการรัฐบาล มัสยึดสีชมพูทะเลสาบขนาดใหญ่
ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้านำท่านสนุกตื่นเต้นโดย
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา “ เก็นติ้งไฮแลนด์”
นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า
ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต เข้าสู่ ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL
(ห้องพักบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่เลือกพัก 3 ท่านต่อห้อง)
" เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,
บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้งฯลฯ
หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ
บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ
บริการตลอด 24 ช. ม.(บนเก็นติ้งไฮแลนด์อุณหภูมิ 18 - 22 องศา
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย กรณี เข้า คาสิโน
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก,
สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า”
ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์
เก็น ติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท คือ นครแห่งความบันเทิง
ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร ร้านกาแฟ
เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่น ตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์
ของเทพีเสรีภาพและออสการ์เสมือนกับคุณได้ ไปเยือน ณ
สถานที่นั้นจริง ๆ (โปรแกรมนี้ไม่สามารถเที่ยวสวนสนุกกลางแจ้งได้
เนื่องจากเวลาเดินทางถึงเก็นติ้งตอนหัวค่ำ จะได้เพียงในร่มเท่านั้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบปุเฟ่ต์

วันที่สี่ เก็นติ้ง สะเดา หาดใหญ่
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นสบาย
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางลง
จากเก็นติ้งระหว่างนำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี
จนสมควรแก่เวลานำท่าน เดินทาง กลับ หาดใหญ่

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน หลังอาหารเดินทางต่อสู่
อ.หาดใหญ่ สะเดา

บ่าย

เดินทางถึงชายแดนไทยมาเลเซียนำท่านประทับตราหนังสือเดินทาง
นำท่านเดินทางเดินทางเข้าสู่ประเทศ ไทย
(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ )
หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
06.00น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 

 

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต