ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

 • อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ ตำบลกรุงชิง ตำบลนบพิตำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา และตำบลเขาน้อย ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราชสภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 436 ตารางกิโลเมตร หรือ 272,500 ไร่
  ลักษณะภูมิประเทศ
     มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สำคัญได้แก่ เขาใหญ่ เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขาช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ โดยสูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่า ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด อยู่เป็นจำนวนมากและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก แบไรต์ วุลแฟรม
  ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีความชื้นสูงส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุกจึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปีและร้อนอบอ้าวบ้าง
  พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมกว่า90%ของพื้นที่มีพรรณไม้ที่มีค่าหลายชนิดเช่น ไม้ยาง ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไข่เขียว ไม้ตะเคียนทราย ไม้เสียดช่อ และ ไม้จำปาป่า เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ป่าบริเวณบ้านห้วยแห้ง บ้านห้วยพริกและบ้านปากนบจะพบไม้ประ (Elaleriospermum tapos Bl.) ซึ่งเป็นไม้ที่นิยมเก็บเมล็ดมารับประทาน และเมล็ดดังกล่าวมีราคาสูง ขึ้นอยู่ในบริเวณป่าดังกล่าวเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบเห็นไม้ประขึ้นเป็นกลุ่ม กลุ่มไม้ประในบริเวณนี้อาจถือได้ว่าเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ และชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ เก้ง หมูป่า กระจง อีเห็น ชะมด สัตว์ปีก สัตว์จำพวกเลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก
  สถานที่ท่องเที่ยว
     น้ำตกสุนันทา เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้นซึ่งสวยงามมาก โดยเฉพาะชั้นที่ 1 ซึ่งมีความสูงประมาณ 80 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านปากเจา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห่างจากทางหลวงสาย 401 กิโลเมตรที่ 110 ประมาณ 15 กม. เป็นถนนลาดยางถึงน้ำตก
     น้ำตกกรุงนาง เป็นน้ำตกซึ่งตั้งบริเวณบ้านสวนปราง ตำบลกรุงชิง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเดินเท้าจากบ้านสวนปรางประมาณ 5 กม.
     น้ำตกคลองท่าหลีก เป็นน้ำตกที่มี 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีชื่อต่าง ๆ กัน เช่น หนานนเรศ หนานช้างตก และหนานเตย เป็นต้น สภาพของน้ำตกเป็นแอ่งลึก ลำธารมีโขดหินสวยงาม
     น้ำตกคลองเผียน มีลักษณะลำธารที่สวยงาม มีโขดหินตลอดลำธาร ต้องเดินทางโดยทางเท้า มี 3 ชั้น
     น้ำตกคลองปาว เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีลักษณะการไหลของน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆมีโขดหินที่สวยงามเป็นต้นกำเนิดของคลองกาย
     น้ำตกหนานช่องฟ้า มี 7 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขานัน การเดินทางต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้น และหากจะเที่ยวชมทุกชั้น ต้องพักค้างแรมในป่า
     น้ำตกเขาใด เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งซึ่งต้องเดินทางโดยทางเท้า
     ถ้ำหงส์ เป็นถ้ำที่มีลำธารน้ำไหลผ่าน มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย และมีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำตกภายในถ้ำมากกว่า 5 ชั้น การชมต้องลุยน้ำไปตลอดเส้นทาง และในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นถ้ำที่เหมาะสำหรับการศึกษาการกำเนิดของหินได้เป็นอย่างดี
     ถ้ำลอด มีลักษณะเด่น คือ ภายในถ้ำมีธารน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ปากถ้ำมีผนังถ้ำลักษณะคล้ายกระจกขนาดใหญ่ที่แปลกตาและสวยงาม บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำหินปูน แต่ไม่มีน้ำไหล เรียกกันว่า ถ้ำแห้ง บริเวณด้านหน้าถ้ำมีลำธารขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำลึกเหมาะสำหรับเล่นน้ำ
     ถ้ำหลวง มีพื้นถ้ำและผนังถ้ำที่มีลักษณะของสภาพธรรมชาติของหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณพื้นถ้ำมีเม็ดหินลักษณะกลมๆจำนวนมากมายที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลูกธนูคนธรรณ์”
     ถ้ำกรุงนาง เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากน้ำตกกรุงนางประมาณ 4 กม. มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
     จุดชมวิวสุนันทา เป็นจุดชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นจากอ่าวไทยและชมแสงไฟจากเรือประมงที่ส่งแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวในเวลากลางคืน
     การเดินป่ายอดเขานัน เป็นการเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติของป่าที่สมบูรณ์บริเวณยอดเขานันในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,438 เมตร การเดินป่าจะพบกับสภาพป่าที่สมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด บริเวณยอดเขามีลักษณะของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิร์น และมีพันธุ์ไม้ที่แปลกตา อากาศหนาว และมีความชุ่มชื้นตลอดปี
     เส้นทางศึกษาธรรมชาติบัวแฉกใหญ่ เป็นเส้นทางที่จะพบเห็นความสวยงามของ “บัวแฉกใหญ่” ซึ่งเป็นเฟิร์นดึกดำบรรพ์ มีอายุประมาณ 230 ล้านปี ตามปกติจะพบที่ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป แต่ที่นี้จะพบในระดับความสูง 300 เมตร นอกจากนี้ตามเส้นทางยังพบเห็นความหลากหลายของพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น พญาไม้ หวายพวน เสม็ดเขา มหาสดำ และกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
     ป่าประ (ป่าเปลี่ยนสี) จะขึ้นอยู่เป็นกลุ่มพื้นที่ประมาณ 4,000-5,000 ไร่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ต้นประจะแตกใบอ่อนเป็นสีแดงตัดกับใบแก่สลับกันสวยงามมาก เมล็ดประนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบ
  สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติเขานัน ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
  การเดินทาง
     รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ถึงจ.สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 ผ่าน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอกสัก เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยผ่าน อ.ขนอม อ.สิชล ถึงสี่แยกบ้านกลาย อ.ท่าศาลา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 744 กม.
  จากกรุงเทพฯ ถึง จ.นครศรีธรรมราช แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 401 ผ่าน อ.ท่าศาลา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 110 แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านปากเจา ระยะทาง 15 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทาง 839 กม.
     เครื่องบิน จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางตามเส้นทาง รถยนต์ข้างต้น
     รถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางตามเส้นทาง รถยนต์ข้างต้น

สนใจท่องเที่ยว สัมนา ดูงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช เขานัน คลิ้กดูโปรแกรม ได้ที่นี้ ครับ

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel