ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” 1 วัน (ไปเช้า เย็นกลับ)
สะพานปีนัง เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย
วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

กำหนดการเดินทาง


หาดใหญ่ -ปีนัง Penang -  เมืองจอร์จทาวน์ -  วัดไทย - วัดพม่า - วัดเขาเต่า - ห้างเกอร์นี ห้างคอมต้า- ดิ้วติ้ฟรีจังโหลน

08.00 น.  

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน     บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง“วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย ช้อปปิ้งห้างคอมต้า ห้างเกอร์นี เป็นต้น... ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

ค่ำ

เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจที่ดี

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 10  ท่าน  

 900.-

ผู้ใหญ่ 8-9 ท่าน 

1,100.-

ผู้ใหญ่ 6-7 ท่าน

1,300.-

ผู้ใหญ่ 4-5 ท่าน

1,600.-

คลิกดู ราคา และกำหนดการเดินทางได้ที่นี้
หรือโทรสอบถามที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 075 210 308

อัตราค่าบริการรวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide
 2. อาหาร เที่ยง 1 มื้อ
 3. ซิตี้ทัวร์ + ค่าธรรมเนียม ตามรายการ
 4. ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  2. ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
  4. ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
  5. ค่าขึ้นปีนังฮิล เพิ่มท่านละ 300 บาท

เอกสารประกอบการเดินทาง
-  หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และ เจ้าของกรุณาตรวจสอบ // และเป็นผู้รับผิดชอบเอง
-   ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วันพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง
-   จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดตามจำนวนผู้รวมเดินทาง

                                    คลิกดู ราคา และกำหนดการเดินทางได้ที่นี้
                        หรือโทรสอบถามที่เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 075 210 308

สนใจท่องเที่ยว สัมนา ดูงานในจังหวัดตรัง ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า คลิ้กดูโปรแกรม ได้ที่นี้ ครับ

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel