ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

 • ประเทศสิงคโปร์
          สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 697.1 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ำสายยหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์มีถนน และรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม. ประชากร 4.2 ล้านคน      (ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ

 • ภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore) ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยต่อจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกาะเพียงเกาะเดียว แต่ประกอบด้วยเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบอีก 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่พื้นดินรวม 682 ตารางกิโลเมตร ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของที่นี่คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องคศา 06 ลิปดาตะวันออก และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลความได้เปรียบมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโต จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก

 • ภูมิอากาศของสิงคโปร์
  สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศและพืชพรรณธรรมชาติแบบร้อนชื้น  แต่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล จึงช่วยให้มีอากาศเย็นสบาย   อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก สภาพอากาศของสิงคโปร์ เป็นแบบอบอุ่นและชื้นตลอดปี   ความชื้นในช่วงกลางวันประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์  และ 95 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางคืน   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปี และฝนตกเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะช่วงปลายปี โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  เป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคมถึง กรกฎาคม เป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด

 • เงินตราของประเทศสิงคโปร์
  สกุลเงินของสิงคโปร์ แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือ เหรียญสิงคโปร์)  และ เซ็นต์  สำหรับธนบัตรสิงคโปร์ทั่วไปในตลาด มี ตั้งแต่ใบละ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000 เงินสกุลอื่น ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  เยน หรือ เงินปอนด์  ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และร้านอาหารใหญ่ ๆ   

 • ไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์
  กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสิงคโปร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลท์ ต่อวินาที ปลั๊กไฟที่ใช้เป็นแบบขาเหลี่ยมสามขา ซึ่งอาจต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊กแบบอื่น โดยหาซื้อได้จากร้านเครื่องมือทั่วๆไปไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โรงแรมส่วนใหญ่มีบริการเครื่องแปลงไฟเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดันอื่นๆ ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3ขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 • เวลา   สิงคโปร์เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 • ศาสนา
  ศาสนาที่ประชาชนนับถือมีทั้งศาสนาพุทธ, ขงจื้อ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน และฮินดู  ไม่มีศาสนาประจำชาติของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม   ผู้คนในสิงคโปร์มีอิสระในการนับถือศาสนาที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีศาสนาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเล็กอีกด้วย ได้แก่ ซิกซ์, ยิว ในบรรดาตึกเก่า ๆ ในสิงคโปร์ก็จะรวมไปถึง สุเหล่า, โบสถ์ และวัดต่าง ๆ ด้วย  ในปี 1990 มีการเก็บสถิตปรากฎว่า ประชากรที่อายุ 10 ปีขึ้นไปจะนับถือศาสนาพุทธและเต๋ามาก โดยในจำนวนนี้จะเป็นคนจีนเสียส่วนใหญ่ และอาจมีการผสมผสานในความเชื่อของศาสนา แต่ละแห่งเข้าไปด้วย มีประมาณ 15 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอิสลาม 13เปอร์เซนต์นับถือศาสนาคริสต์เตียน และ 4 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นชาวอินเดีย

 • ดอกไม้ประจำชาติ
  ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ Vanda Miss Joaquim เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า

 • ภาษา
  สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นลักษณะผสมระหว่างจีน มาเลเซีย และอินเดีย
  -  ภาษาประจำชาติ :  คือภาษามาเลย์
  -  ภาษาราชการ :  ที่ใช้กันอยู่คือ ภาษาจีนกลาง, ภาษาทมิฬ และ ภาษาอังกฤษ
  -  ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุด :  คือ ภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า,  ตลาด, โรงแรม, แท็กซี่ และภัตราคาร จะไม่มีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ใช้ หากคุณมีความสามารถในด้านภาษาจีนกลาง หรือ ภาษามาเลย์ก็จะมีประโยชน์อยู่มาก

 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain Of Wealth) 
  ถูกสร้างอยู่ บริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 ของ Suntec City มีลักษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหนึ่ง ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก โดยสามารถพ่นน้ำได้สูงถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในช่วงกลางคืนของทุกคืนราวๆ 2 ทุ่ม จะมีการแสดงน้ำพุประกอบแสง สีเสียง 3D Laser สวยงามเป็นอย่างมากมีคนเล่าว่า ถ้ามาที่นี่แล้วต้องเดินรอบๆ และสัมผัสน้ำพุ ก็จะโชคดี และ จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับ ถ้าให้เป็นไปตามสูตรเลย เราต้องเดินให้ครบ 3 รอบ พร้อมกับสัมผัสน้ำพุด้วย ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องมาที่นี่ให้ครบ 9 วัน แล้วทุกวันที่มาจะต้องทำแบบเดียวกัน จะยิ่งเป็นการช่วยนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล และ จะทำให้เรามีความร่ำรวยมั่งคั่งในนชีวิต แต่คนไทยอย่างเราซึ่งไปในฐานะนักท่องเที่ยวคงเป็นเรื่องยาก ที่จะสามารถกลับไปที่นั่นให้ครบ 9 วัน ตามสูตร เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปแค่ 3-4 วันเท่านั้น แต่ถ้าเราจะอยู่ถึง 9 วัน ผมว่าคนที่รวยคงเป็นประเทศสิงคโปร์มากกว่าเรานะครับ เพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายวัน

 • พิพิธภัณฑ์ เรดดอท (Red dot Museum Singapore) 
  ตัวอาคารสีแดงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยหลาย ๆ คนเดินตามหาเพื่อเก็บภาพมาชื่นชม อาคารสีแดงยาว ๆ ทั้งหลังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ Red Dot Design ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Maxwell เยื้องกับองค์การพัฒนาเขตเมืองใหม่ สำหรับใครที่คาดหวังจะเข้าไปชมของสะสม ของเก่าเก็บ แล้วล่ะก็ ไม่มีทางได้เห็นจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เด็ดขาด เพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เรดดอท แห่งนี้เป็นที่สะสมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและชนะการประกวดในเรื่องของการออกแบบล้วน ๆ สินค้าที่ถูกจัดแสดงอยู่เป็นสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล นาฬิกา เครื่องใช้ในครัว สุขภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สินค้าหลาย ๆ ชิ้น ที่เป็นสินค้าไฮเทค ซึ่งบางชิ้นไม่ได้มีการนำเข้ามาขายในเมืองไทย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงอยู่มีเยอะแยะมากมาย ถ้าสนใจก็สามารถเดินเข้าไปชมได้นะครับ

 • เมอร์ไลอ้อน (MerLion)
  สัญญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสิงคโปร์อย่างแท้จริง MerLion ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของอาคาร Esplanade เราต้องเดินข้ามสะพาน Esplanade Bridge มาอีกฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์ MerLion เป็นสัตว์ครึ่งสิงโต ครึ่งปลา ที่พ่นน้ำออกจากปากอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งจะทำหน้าที่พ่นน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดพักผ่อนเหมือนนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ยิ่งเป็นช่วงท่องเที่ยวเจ้าสิงโตตัวนี้ยิ่งหยุดไม่ได้เลยครับ
  แต่เดิมสิงโตทะเล เมอร์ไลอ้อนตัวนี้ ตั้งอยู่อีกฝั่งของสะพาน Esplanade ห่างจากที่อยู่ปัจจุบันเพียง 120 เมตร เหตุที่ย้ายมาตั้งตรงนี้ เพราะความเป็นสง่าราศรีของประเทศ ตั้งใจให้หันหน้าออกทะเล ไม่ถูกบดบังทัศนียภาพทำให้พ่นน้ำได้ตลอดเวลา นัยว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแวะถ่ายรูปกับเจ้าสิงโตตัวนี้หลายล้านคน

  เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964 – รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์แม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มีการจัดพิธีติดตั้งสิงโตทะเลในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1972 โดยมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ณ เวลาดังกล่าว ซึ่งก็คือ นายลี กวน ยู สิงโตตัวนี้สูง 8.6 เมตร มีน้ำหนัก 70 ตัน ทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์ โดยช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วที่ชื่อนายลิมนังเซ็ง ส่วนรูปปั้นสิงโตทะเลตัวที่สองจะมีขนาดเล็กกว่า ขนาดสูง 2 เมตรและหนัก 3 ตัน ก็ถูกสร้างขึ้นโดยนายลิมเช่นกัน  ตัวสิงโตทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์ ผิวหนังทำจากแผ่นกระเบื้อง และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก ผู้ออกแบบคือนายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ (Mr Fraser Brunner) เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟ หัวรูปปั้นเป็นสิงโตหมายถึงสิงโตที่เจ้าชายซางนิลาอุตามะเคยเห็นตอนที่พระองค์พบเกาะสิงกะปุระในปี ค.ศ. ที่ 11 ตามบันทึกของชาวมาเลย์ ส่วนหางที่เป็นปลาคือสัญลักษณ์ของเมืองโบราณเทมาเซ็ค (หมายความว่า "ทะเล" ในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งสิงคโปร์ถูกค้นพบมาแล้วก่อนที่เจ้าชายนิลาจะตั้งชื่อเกาะนี้ว่า "สิงกะปุระ" (หมายความว่า "สิงโต" (สิงห์) และ "เมือง" (ปุระ) ในภาษาสันสกฤต) นอกจากนี้ยังหมายถึงจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของสิงคโปร์ที่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านนชาวประมงย่านกาตง บนถนนจูเชียต ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลทางตะวันออก ของเกาะสิงคโปร์ เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวเปรานากัน ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างจีน มาเลย์ ยุโรป และ อินเดีย

สนใจท่องเที่ยว สัมนา ดูงานในประเทศสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน คลิ้กดูโปรแกรม ได้ที่นี้ ครับ

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต